Archív 2013
Schwarza Rax2013 Kukla Homola BKamen 2013 konigswarte12
zaplavy 2013 CerKam2013 Myrafalle 2013 Steinwandklamm 2013 datlovite Rostun2013
aves 2013 zatmenie fauna2013 Marchegg2013 Neusiedler2013 Smolenice2013
zima2013 Schlosshof 2013 konigswarte jar2013 apr 2013 Braunsberg 2013